• Màu sắc: White, các màu và dầu bóng .
 • Chất pha loãng: Xăng pha sơn Alkyd
 • Tỷ lệ pha loãng: Sơn được pha sẵn tiện dụng, nếu đặc có thể pha loãng thêm nhưng không quá 10% theo lượng sơn.
 • Tiêu hao: Lý thuyết: 13.5-16.00 m2/ kg/lít (16.0m2/lít/lớp)
 • Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn…
 • Thời gian khô: Nhiệt độ: 30 độ C
 • – Khô sờ được: 3 giờ
 • – Khô cứng: 24 giờ
 • Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu: 10 giờ
 • Độ dày tiêu chuẩn màng sơn khô:
 • – Bề mặt sắt thép (2 lớp): 30µ
 • – Bề mặt gỗ (2 lớp): 30 µ Trung bình: 30 µ